Program

KL 10:00 Registrering
KL 10:15 Innmarsj – og litt dans
KL 10:45 Aktivitetene starter.
• Det vil komme oppsett for alle
aktivitetene etter påmeldingsfristen
har gått ut.
KL 12:30 Pause
KL 13:00 Aktiviteter
KL 15:15 Bankett – Idretts- og skytterhuset
• litt underholdning
• utdeling av deltakerdiplom av
ordfører Ingrid Waagen
• Middag og kake til slutt.
Det vil være åpen kiosk – men husk å ta med
matpakke😊
VELKOMMEN TIL NORDMØRSHALLEN TIL EN
SUPERDAG.