SVØMMING.

  • Styrke
  • Smidighet
  • Utholdenhet