Visjonen vår.

I 2008 ble det gjennomført en folkehelseundersøkelse som viste at helsen til utviklingshemmede var svært mye dårligere enn for andre grupper i samfunnet vårt.

På bakgrunn av dette ble Superlekene etablert og gjennomført første gang i 2009 med initiativ fra NFU og Stavanger kommune.

Motivet for lekene skal være å øke den fysiske aktiviteten og å bidra til en bedre helse for utviklingshemmede.

Den er også ment å være et løft i forhold til integrering av denne gruppen i de ulike idrettskretser rundt om i fylket vårt.

IDRETTSGLEDE FOR ALLE !