Visjonen vår.

IDRETTSGLEDE FOR ALLE !

Konseptet:
Superlekene er et idrettsarrangement for mennesker med særskilt tilretteleggingsbehov i alle aldre og alle funksjonsnivå. Det arrangeres over en helg (Fredag – Søndag) hvert år. Ideen med lekene er å la deltakerne få prøve ulike idretter for å bli inspirert til fysisk aktivitet, samt fremme livskvalitet, trivsel og sunn konkurranse.

Bakgrunnen/Historie:
I 1961 ble det gjennomført en kartlegging over om det nyttet med idrett for utviklingshemmede. Undersøkelsen viste at det var et stort og udekket behov, og det ble satt i gang et landsomfattende idrettsarbeid ved alle landets institusjoner. Det ble blant annet utdannet instruktører og arrangert egne idrettsarrangementer. Fra 1973 fikk Norges Handicapidrettsforbund (NHIF) ansvar for frivillige idrettstiltak for utviklingshemmede, mens Statens Ungdoms- og Idrettskontor (STUI) arbeidet med idrettstiltak i institusjonene. Utover 70- og 80-tallet tok mange helsesports- og handikapidrettslag ansvar, og la et godt grunnlag for det frivillige idrettsarbeidet.
I 1988 opprettet NIF et utvalg for utviklingshemmede, hvor målet var å integrere idrett for utviklingshemmede i organisasjonsleddene til NIF, slik at flest mulig fikk mulighet til å drive idrett etter egne forutsetninger og behov i lokalmiljøet (Aadland, 2000). Men dette har tydeligvis ikke vært nok alene. De siste 10-15 årene ser vi fremdeles at det mangler nok engasjement fra de ulike idrettslag og boliger til å integrere denne brukergruppen i idrettsklubbene.
I 2006 ble det gjennomført en ny folkehelseundersøkelse som viste at helsen til utviklingshemmede var svært mye dårligere enn for andre grupper i samfunnet vårt. På bakgrunn av dette ble Superlekene etablert og gjennomført første gang i 2009 med initiativ fra Kjell Øygard (NFU), Rune Manthey Løwehr (Stavanger kommune) og Kurt Michael Veland,  Folkepulsen (RIK).
I tillegg er Superlekene ment å være et løft i forhold til integrering av denne gruppen i de ulike idrettskretser rundt om i de ulike kommuner/fylker.

Målsetting:
Å gjøre Superlekene tilgjengelig for flere deltakere gjennom å etablere konseptet i flere byer. I tillegg danne et grunnlag for rekruttering av Superlag i etablerte idrettsklubber.