Idrettsoversikt.

Det er et mangfold av idretter du kan være med på under Superlekene. Man trenger ikke være tilknyttet noen idrettsklubb. Her er det bare å melde seg på, og prøve det man har lyst til. Meningen er at man gjennom prøving kan finne sin idrett, og kanskje seinere melde seg inn i et Superlag i en idrettsklubb.

På Superlekene vil det være mange frivillige som vil bistå deltakerne med hjelp av utstyr, instruksjon og veiledning. Vi kan ikke garantere at hver og en får sin egen frivillig og de deltakerne som har behov for ekstra hjelp bør ha med seg en assistent. Det vil være mange fra idrettsklubbene sammen med de frivillige på de ulike sportene slik at alle skal få mulighet til å prøve det de har lyst til.

Idrettene som kan prøves på Superlekene Blindheim er:
-Volleyball
-Fotball
-Håndball
-Frisbeegolf
-Innebandy
-Teppecurling

Kryss av i påmelding hvilke idretter du ønsker å delta på.